Oceniaj swoje osiągnięcia od poziomu wyjścia.


oceniaj-swoje-osiągnięcia-od-poziomu-wyjścia
anonimoceniajswojeosiągnięciaodpoziomuwyjściaoceniaj swojeswoje osiągnięciaosiągnięcia odod poziomupoziomu wyjściaoceniaj swoje osiągnięciaswoje osiągnięcia odosiągnięcia od poziomuod poziomu wyjściaoceniaj swoje osiągnięcia odswoje osiągnięcia od poziomuosiągnięcia od poziomu wyjściaoceniaj swoje osiągnięcia od poziomuswoje osiągnięcia od poziomu wyjścia

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon
toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny