Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.


oceniamy-ę-zwykle-na-podstawie-tego-czego-chcielibyśmy-dokonać-ale-inni-oceniają-nas-zgodnie-z-tym-czego-naprawdę-dokonaliśmy
henry wadsworth longfellowoceniamysięzwyklenapodstawietegoczegochcielibyśmydokonaćaleinnioceniająnaszgodnietymnaprawdędokonaliśmyoceniamy sięsię zwyklezwykle nana podstawiepodstawie tegoczego chcielibyśmychcielibyśmy dokonaćale inniinni oceniająoceniają nasnas zgodniezgodnie zz tymczego naprawdęnaprawdę dokonaliśmyoceniamy się zwyklesię zwykle nazwykle na podstawiena podstawie tegoczego chcielibyśmy dokonaćale inni oceniająinni oceniają nasoceniają nas zgodnienas zgodnie zzgodnie z tymczego naprawdę dokonaliśmyoceniamy się zwykle nasię zwykle na podstawiezwykle na podstawie tegoale inni oceniają nasinni oceniają nas zgodnieoceniają nas zgodnie znas zgodnie z tymoceniamy się zwykle na podstawiesię zwykle na podstawie tegoale inni oceniają nas zgodnieinni oceniają nas zgodnie zoceniają nas zgodnie z tym

Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.To, czego dokonałeś, trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to, czego masz dokonać.Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Nie zawsze dostajemy to, czego pragniemy, ale jednocześnie często omija nas to, czego nie chcemy.