Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei.


oceniamy-mądrość-człowieka-na-podstawie-jego-nadziei
ralph waldo emersonoceniamymądrośćczłowiekanapodstawiejegonadzieioceniamy mądrośćmądrość człowiekaczłowieka nana podstawiepodstawie jegojego nadzieioceniamy mądrość człowiekamądrość człowieka naczłowieka na podstawiena podstawie jegopodstawie jego nadzieioceniamy mądrość człowieka namądrość człowieka na podstawieczłowieka na podstawie jegona podstawie jego nadzieioceniamy mądrość człowieka na podstawiemądrość człowieka na podstawie jegoczłowieka na podstawie jego nadziei

Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia.Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.Na jakiej podstawie chcecie zarzucić naturze, że z powodu podeszłego wieku wpadła w uwiąd starczy i zapomniała o wytwarzaniu umysłów spekulatywnych, będąc tylko w stanie wydawać na świat ludzi stających się niewolnikami Arystotelesa, którzy muszą myśleć jego mózgiem i poznawać jego zmysłami?Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.