Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością.


oczekiwać-przyjemnoś-jest-też-przyjemnośą
gotthold ephraim lessingoczekiwaćprzyjemnościjestteżprzyjemnościąoczekiwać przyjemnościprzyjemności jestjest teżteż przyjemnościąoczekiwać przyjemności jestprzyjemności jest teżjest też przyjemnościąoczekiwać przyjemności jest teżprzyjemności jest też przyjemnościąoczekiwać przyjemności jest też przyjemnością

Największą przyjemnością w posiadaniu psa jest to, że możesz się przed nim wygłupić, a on nie tylko, że się nie będzie śmiał, ale też zrobi z siebie głupka.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała?Kochać kobietę inteligentną, jest przyjemnością pederasty.Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia