Oczekiwania Pod po­wieka­mi skrywa Sen je ożywia Krys­ty­na Sz. 15.01.2015r.


oczekiwania-pod-po­wieka­mi-skrywa-sen- ożywia-krys­ty­na-sz-15012015r
krystaoczekiwaniapodpo­wieka­miskrywasenje ożywiakrys­ty­nasz15012015roczekiwania podpod po­wieka­mipo­wieka­mi skrywaskrywa sensen je ożywiaje ożywia krys­ty­nakrys­ty­na szoczekiwania pod po­wieka­mipod po­wieka­mi skrywapo­wieka­mi skrywa senskrywa sen je ożywiasen je ożywia krys­ty­naje ożywia krys­ty­na szoczekiwania pod po­wieka­mi skrywapod po­wieka­mi skrywa senpo­wieka­mi skrywa sen je ożywiaskrywa sen je ożywia krys­ty­nasen je ożywia krys­ty­na szoczekiwania pod po­wieka­mi skrywa senpod po­wieka­mi skrywa sen je ożywiapo­wieka­mi skrywa sen je ożywia krys­ty­naskrywa sen je ożywia krys­ty­na sz

Jed­no mrug­nięcie Pod po­wieka­mi zdjęcie Ty i Ja w słońcu K.A.Sz.  23.07.2015r.Ja twoją, a ty  moją pod­porą jesteś. Potęga więzi. Krys­ty­na Sz. 05.03.2015r.Myśli czy wiersze... Dusza pod­po­wiada nam Od­twórca roli Krys­ty­na Sz. 18.09.2015r.Bo­ciany krążą Przez ścianę wiat­ru pod wiatr Za­powiedź wiosny Krys­ty­na Sz. 18.03.2015r.Won­ny Likorys pod płaszczem swej urody tru­ciznę skrywa Oczekiwania Spełnione zabliźniają W miej­sce łez- uśmiech Krys­ty­na A.Sz. 19.05.2016r.