Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.


oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
alfred hitchcockoczekiwanienaniebezpieczeństwojestgorszeniżmomentgdyonoczłowiekaspadaoczekiwanie nana niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo jestjest gorszegorsze niżniż momentgdy onoono nana człowiekaczłowieka spadaoczekiwanie na niebezpieczeństwona niebezpieczeństwo jestniebezpieczeństwo jest gorszejest gorsze niżgorsze niż momentgdy ono naono na człowiekana człowieka spadaoczekiwanie na niebezpieczeństwo jestna niebezpieczeństwo jest gorszeniebezpieczeństwo jest gorsze niżjest gorsze niż momentgdy ono na człowiekaono na człowieka spadaoczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorszena niebezpieczeństwo jest gorsze niżniebezpieczeństwo jest gorsze niż momentgdy ono na człowieka spada

Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Ocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­ment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
ocze­kiwa­nie-na niebez­pie­czeństwo-jest gor­sze-ż-mo­ment-gdy-ono-na człowieka-spada
Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Życie-nie-jest-ani-lepsze-ani-gorsze-od-naszych-wyobrażeń-ono-jest-zupełnie-inne
Smutne serce gorsze niźli chorość - pilniej człowieka uśmierci. -Jan Kreptowski
smutne-serce-gorsze-źli-chorość-pilniej-człowieka-uśmierci