oczy - lus­tro duszy ludzkiej.


oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
blanejszynaoczy lus­troduszyludzkiej lus­tro duszyduszy ludzkiej lus­tro duszy ludzkiej

Lus­tro jest na­jod­po­wied­niej­szą książką dla kobiety. -Kazimierz Perzyński
lus­tro-jest na­jod­po­wied­niej­szą-książką-dla-kobiety
Twarz oświeca ci słońce, lecz gdzie lus­tro zgu­biłaś, Ziemio?  -jatoja
twarz-oświeca- słoń-lecz-gdzie-lus­tro-zgu­biłaś-ziemio 
Nie strzęp myśli z niena­wiści, mści­wość jak stłuczo­ne lus­tro lu­bi wy­paczać ob­raz per­cep­cji . -Papużka
nie-strzęp-myśli-z niena­wiś-mś­wość-jak stłuczo­ne-lus­tro-lu­bi-wy­paczać-ob­raz-per­cep­cji
Ludzka głupo­ta ma wiele twarzy. Nie wie­rzysz?Spójrz w lus­tro - uj­rzysz jedną z nich. -aforystokrata
ludzka-głupo­- wiele-twarzy-nie wie­rzyszspójrz-w lus­tro- uj­rzysz-jedną-z nich
Włosy pat­rzą na twe pyszczydło, a lus­tro widzi szor­stkie bydło. Ich us­ta w szy­der­czym uśmie­chu tkwią. Szczerzą zęby i z Ciebie drwią. -Aliis
włosy-pat­rzą-na twe-pyszczydło-a-lus­tro-widzi-szor­stkie-bydło-ich-us­-w szy­der­czym-uśmie­chu-tkwią-szczerzą-zęby-i z ciebie