Oczy płaczą dziś Łzy lecą mi po twarzy Uśmiech odleciał 19.03.2015. றiℓℓ...


oczy-płaczą-dziś-Łzy-lecą-mi po twarzy-uśmiech-odleciał-19032015-றiℓℓ
milloczypłacządziśŁzylecąmi po twarzyuśmiechodleciał19032015றiℓℓoczy płacząpłaczą dziśdziś ŁzyŁzy lecąlecą mi po twarzymi po twarzy uśmiechuśmiech odleciałoczy płaczą dziśpłaczą dziś Łzydziś Łzy lecąŁzy lecą mi po twarzylecą mi po twarzy uśmiechmi po twarzy uśmiech odleciałoczy płaczą dziś Łzypłaczą dziś Łzy lecądziś Łzy lecą mi po twarzyŁzy lecą mi po twarzy uśmiechlecą mi po twarzy uśmiech odleciałoczy płaczą dziś Łzy lecąpłaczą dziś Łzy lecą mi po twarzydziś Łzy lecą mi po twarzy uśmiechŁzy lecą mi po twarzy uśmiech odleciał

Wiosną pachnie dziś Słońce oślepiające Tęskno­ta jest w Nas 18.03.2015. றiℓℓ...Chmu­ry kłębią się Mo­je myśli zbłądziły Deszczo­wo dziś jest 20.06.2015 றiℓℓ...cier­piące oczy na twarzy tańczy uśmiech naj­większa z cnót w słońcu mienią bzy uśmiech na twarzy wy­cis­ka łzy upa­miętnię tam­te dni kom­po­zyc­ja do wazonu dzień i noc spełnione sny K.A.Sz. 07.05.2016r.Krwa­wi zaklęta w łzy krop­li bursztynie Pa­mięć o Tobie Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/mieczyslaw-jastrun-dom-nad-morzem/ Oczekiwanie Słowa co nic nie znaczą Rozczarowanie inspirowane....M.....17.06.2015 றiℓℓ...