Oczy strachem przepełnione w łzach bólu utopione. Człowieka wrak brak po duszy ślad. Wspom­nień tam­tych lat prze­minął jak po bliźnie ślad.


oczy-strachem-przepełnione-w-łzach-bólu-utopione-człowieka-wrak-brak-po duszy-ślad-wspom­nień-tam­tych-lat-prze­minął-jak po bliźnie
chemicalsoczystrachemprzepełnionełzachbóluutopioneczłowiekawrakbrakpo duszyśladwspom­nieńtam­tychlatprze­minąłjak po bliźnieoczy strachemstrachem przepełnioneprzepełnione ww łzachłzach bólubólu utopioneczłowieka wrakwrak brakbrak po duszypo duszy śladwspom­nień tam­tychtam­tych latlat prze­minąłprze­minął jak po bliźniejak po bliźnie śladoczy strachem przepełnionestrachem przepełnione wprzepełnione w łzachw łzach bólułzach bólu utopioneczłowieka wrak brakwrak brak po duszybrak po duszy śladwspom­nień tam­tych lattam­tych lat prze­minąłlat prze­minął jak po bliźnieprze­minął jak po bliźnie śladoczy strachem przepełnione wstrachem przepełnione w łzachprzepełnione w łzach bóluw łzach bólu utopioneczłowieka wrak brak po duszywrak brak po duszy śladwspom­nień tam­tych lat prze­minąłtam­tych lat prze­minął jak po bliźnielat prze­minął jak po bliźnie śladoczy strachem przepełnione w łzachstrachem przepełnione w łzach bóluprzepełnione w łzach bólu utopioneczłowieka wrak brak po duszy śladwspom­nień tam­tych lat prze­minął jak po bliźnietam­tych lat prze­minął jak po bliźnie ślad

Nieodwracalnie Prze­minął czar tam­tych lat Przyszłość- drogę wskaż Krys­ty­na Sz. 01.10.2015r  -krysta
nieodwracalnie-prze­minął-czar-tam­tych-lat-przyszłość-drogę-wskaż-krys­ty­na-sz-01102015r 
Nader trudno procesować się bez żółci i tak, aby w duszy nie pozostał ślad nieprzyjaźni, boć nie zatrze on się nigdy. -Savinien Cyrano De Bergerac
nader-trudno-procesować-ę-bez-żół-i-tak-aby-w-duszy-nie-pozostał-ślad-nieprzyjaź-boć-nie-zatrze-on-ę-nigdy