Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane.


od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
walter moersod gwiazdpochodzi­myi ku gwiaz­domzmie­rza­myycie jest je­dyniepodróżąw nieznaneod gwiazd pochodzi­mypochodzi­my i ku gwiaz­domi ku gwiaz­dom zmie­rza­myŻycie jest je­dynie podróżąpodróżą w nieznaneod gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dompochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­myŻycie jest je­dynie podróżą w nieznaneod gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my

życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi.Życie jest podróżą, która prowadzi do domu.Życie jest podróżą, nie wlecz się - tańcz!Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie.Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda.