Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców.


od krze­wu-ste­powe­go-wy­maga ę-­dynie-skąpej-ziele­-od drze­wa-nad-wodą-wy­maga ę-owoców
karol mayod krze­wuste­powe­gowy­maga sięje­dynieskąpejziele­niod drze­wanadwodąowocówod krze­wu ste­powe­goste­powe­go wy­maga sięwy­maga się je­dynieje­dynie skąpejskąpej ziele­niod drze­wa nadnad wodąwodą wy­maga sięwy­maga się owocówod krze­wu ste­powe­go wy­maga sięste­powe­go wy­maga się je­dyniewy­maga się je­dynie skąpejje­dynie skąpej ziele­niod drze­wa nad wodąnad wodą wy­maga sięwodą wy­maga się owocówod krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynieste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpejwy­maga się je­dynie skąpej ziele­niod drze­wa nad wodą wy­maga sięnad wodą wy­maga się owocówod krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpejste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­niod drze­wa nad wodą wy­maga się owoców

Rzu­cając nam kłody pod no­gi życie wy­maga abyśmy wznieśli się po­nad nie. -Ryder
rzu­cając-nam-kłody-pod-no­gi-życie-wy­maga-abyśmy-wznieśli ę-po­nad-nie
Ból do­maga się, abyśmy go odczuwali. -PoznajPrawdę
ból-do­maga-ę-abyśmy-go odczuwali
Wszel­ka teoria jest sza­ra, a ziele­ni się tyl­ko złote drze­wo życia. -Johann Wolfgang Goethe
wszel­ka-teoria-jest sza­ra-a ziele­ ę-tyl­ko-złote-drze­wo-życia
Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William
bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Ze wszys­tkich rzeczy, których wy­maga się od książki, naj­ważniej­sza jest, żeby na­dawała się do czytania. -Anthony Trollope
ze wszys­tkich-rzeczy-których-wy­maga ę-od książki-naj­ważniej­sza-jest-żeby-na­dawała ę-do czytania
Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy. -Inmate
Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy