Od pięknych słów da­leko do czynu...


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
kate-emod pięknychsłówda­lekodo czynuod pięknych słówsłów da­lekoda­leko do czynuod pięknych słów da­lekosłów da­leko do czynuod pięknych słów da­leko do czynu

Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią.Lepiej jest szukać pięknych słów, niż zadawać śmierć.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna.