od­bu­dowa-i idea-to coś-co po­win­no-nas-połączyć-~pa­weł-rychlica 
rychcikod­bu­dowai ideato cośco po­win­nonaspołączyć~pa­wełrychlica od­bu­dowa i ideai idea to cośto coś co po­win­noco po­win­no nas~pa­weł rychlica od­bu­dowa i idea to cośi idea to coś co po­win­noto coś co po­win­no nasod­bu­dowa i idea to coś co po­win­noi idea to coś co po­win­no nasod­bu­dowa i idea to coś co po­win­no nas