Od­najdź pokorę, skrytą w za­ciszu serc. Po­wab Magnolii.


od­najdź-pokorę-skrytą-w za­ciszu-serc-po­wab-magnolii
papużkaod­najdźpokoręskrytąw za­ciszusercpo­wabmagnoliiod­najdź pokoręskrytą w za­ciszuw za­ciszu sercpo­wab magnoliiskrytą w za­ciszu serc

Naj­więcej się szu­mi z za­ciszu domowym.Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.Naj­piękniej­szym skar­bem jest ro­zum op­ra­wiony w pokorę.Gdy nieśmiałe po­ran­ki mus­kają swoim ciepłem, aż do cichej me­lodii w duszy tańczy tęcza, ciągle jes­tem i wciąż czuję jed­wab two­jej ręki...Okaż pokorę - wiele najgorszych na tym świecie rzeczy stworzono z tej samej, co ciebie materii, ale nie trać ducha - stworzono z niej również gwiazdy.Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!