Od­wa­ga jest ceną, której życie żąda w za­mian za udziele­nie spokoju.


od­wa­ga-jest ceną-której życie-żąda-w za­mian-za udziele­nie-spokoju
amelia earhartod­wa­gajest cenąktórej życieżądaw za­mianza udziele­niespokojuod­wa­ga jest cenąktórej życie żądażąda w za­mianw za­mian za udziele­nieza udziele­nie spokojuktórej życie żąda w za­mianżąda w za­mian za udziele­niew za­mian za udziele­nie spokojuktórej życie żąda w za­mian za udziele­nieżąda w za­mian za udziele­nie spokojuktórej życie żąda w za­mian za udziele­nie spokoju

Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams
nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
Szczęśliwe życie, to ciche życie: tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość. -Bertrand Russell
szczęśliwe-życie-to-ciche-życie-tylko-w-atmosferze-spokoju-może-kwitnąć-prawdziwa-radość
Szczęśliwe życie to ciche życie. Tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość. -Bertrand Russell
szczęśliwe-życie-to-ciche-życie-tylko-w-atmosferze-spokoju-może-kwitnąć-prawdziwa-radość
Symptomem śmierci naszych marzeń jest spokój: życie staje się niedzielnym popołudniem, nie żąda od nas niczego szczególnego, a i my nie mamy ochoty wiele z siebie dawać. -Paulo Coelho
symptomem-śmierci-naszych-marzeń-jest-spokój-życie-staje-ę-niedzielnym-popołudniem-nie-żąda-od-nas-niczego-szczególnego-a-i-my-nie-mamy
Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego. -Samuel Butler
pieniądze-albo-życie-złodziej-zostawia-nam-wybór-żona-żąda-jednego-i-drugiego