Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu.


od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
alojzy Żółkowskiod­wa­gajest cza­semi skut­kiemstrachuod­wa­ga jest cza­semjest cza­sem i skut­kiemi skut­kiem strachuod­wa­ga jest cza­sem i skut­kiemjest cza­sem i skut­kiem strachuod­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu

miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte?  -Emilia Szumiło
miłość-nie jest skut­kiem-czynów-to czy­ny-są skut­kiem-miłoś-a-może-kółko-jest zamknięte 
Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła. -Devin
bez-miłoś ę-żyć-nie da-choć-jest ona-cza­sem-niebem-cza­sem-skraw­kiem-piekła
Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała... -Uśmiechnięta Anielica
skut­kiem-dzieła-twoich-rąk-jest drżenie-mo­jego-ciała