Od życia dostaje się to, czego się oczekuje a nie to, czego się chce


od-życia-dostaje-ę-to-czego-ę-oczekuje-a-nie-to-czego-ę-chce
brian tracyodżyciadostajesiętoczegooczekujeniechceod życiażycia dostajedostaje sięczego sięsię oczekujeczego sięsię chceod życia dostajeżycia dostaje sięczego się oczekujeoczekuje a nieczego się chceod życia dostaje sięsię oczekuje a nieczego się oczekuje a nie

Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Lepiej pokutować za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało.Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz.Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.