Od dawna zwiastowano, że bardziej niźli chleba poezji trzeba w czasach, gdy wcale jej nie trzeba.


od-dawna-zwiastowano-że-bardziej-źli-chleba-poezji-trzeba-w-czasach-gdy-wcale-jej-nie-trzeba
leopold staffoddawnazwiastowanożebardziejniźlichlebapoezjitrzebaczasachgdywcalejejnietrzebaod dawnadawna zwiastowanoże bardziejbardziej niźliniźli chlebachleba poezjipoezji trzebatrzeba ww czasachgdy wcalewcale jejjej nienie trzebaod dawna zwiastowanoże bardziej niźlibardziej niźli chlebaniźli chleba poezjichleba poezji trzebapoezji trzeba wtrzeba w czasachgdy wcale jejwcale jej niejej nie trzebaże bardziej niźli chlebabardziej niźli chleba poezjiniźli chleba poezji trzebachleba poezji trzeba wpoezji trzeba w czasachgdy wcale jej niewcale jej nie trzebaże bardziej niźli chleba poezjibardziej niźli chleba poezji trzebaniźli chleba poezji trzeba wchleba poezji trzeba w czasachgdy wcale jej nie trzeba

Wcale nie trzeba być kochanym, aby mieć przyjemność z miłości - wręcz przeciwnie, miłość bardziej szkodzi przyjemności, niż jej sprzyja.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa; lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą, żeby tryskała życiem jej postawa.Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba.Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów.