Od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło. Pracujmy z Bogiem.


od-jowisza-niechaj-zaczyna-ę-dzieło-pracujmy-z-bogiem
owidiuszodjowiszaniechajzaczynasiędziełopracujmybogiemod jowiszajowisza niechajniechaj zaczynazaczyna sięsię dziełopracujmy zz bogiemod jowisza niechajjowisza niechaj zaczynaniechaj zaczyna sięzaczyna się dziełopracujmy z bogiemod jowisza niechaj zaczynajowisza niechaj zaczyna sięniechaj zaczyna się dziełood jowisza niechaj zaczyna sięjowisza niechaj zaczyna się dzieło

Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury.Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury.Je ne suis pas Char­lie. Na Jowisza.Początek od Jowisza - zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.Nie pracujmy dla pieniędzy, niech one pracują dla nas.