Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna.


od-każdej-rzeczywistoś-ważniejsza-jest-konieczność-wobec-koniecznoś-rzeczywistość-jest-bezbronna
zofia nałkowskaodkażdejrzeczywistościważniejszajestkoniecznośćwobeckoniecznościrzeczywistośćbezbronnaod każdejkażdej rzeczywistościrzeczywistości ważniejszaważniejsza jestjest koniecznośćwobec koniecznościkonieczności rzeczywistośćrzeczywistość jestjest bezbronnaod każdej rzeczywistościkażdej rzeczywistości ważniejszarzeczywistości ważniejsza jestważniejsza jest koniecznośćwobec konieczności rzeczywistośćkonieczności rzeczywistość jestrzeczywistość jest bezbronnaod każdej rzeczywistości ważniejszakażdej rzeczywistości ważniejsza jestrzeczywistości ważniejsza jest koniecznośćwobec konieczności rzeczywistość jestkonieczności rzeczywistość jest bezbronnaod każdej rzeczywistości ważniejsza jestkażdej rzeczywistości ważniejsza jest koniecznośćwobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna

W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość.Rzeczywistość jest częstokroć dziwniejsza od fikcji, bo od rzeczywistości nie wymaga się żeby była logiczna.Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym.Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja.