Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta.


od-niepamiętnych-czasów-ludziom-z-otwartą-głową-starano-ę-zamykać-usta
horacy safrinodniepamiętnychczasówludziomotwartągłowąstaranosięzamykaćustaod niepamiętnychniepamiętnych czasówczasów ludziomludziom zz otwartąotwartą głowągłową staranostarano sięsię zamykaćzamykać ustaod niepamiętnych czasówniepamiętnych czasów ludziomczasów ludziom zludziom z otwartąz otwartą głowąotwartą głową staranogłową starano sięstarano się zamykaćsię zamykać ustaod niepamiętnych czasów ludziomniepamiętnych czasów ludziom zczasów ludziom z otwartąludziom z otwartą głowąz otwartą głową staranootwartą głową starano sięgłową starano się zamykaćstarano się zamykać ustaod niepamiętnych czasów ludziom zniepamiętnych czasów ludziom z otwartączasów ludziom z otwartą głowąludziom z otwartą głową staranoz otwartą głową starano sięotwartą głową starano się zamykaćgłową starano się zamykać usta

Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell
góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Żal mi czasów kina niemego. Co to była za radość widzieć jak kobiecie otwierają się usta a głosu nie słychać. -Charles Chaplin
Żal-mi-czasów-kina-niemego-co-to-była-za-radość-widzieć-jak-kobiecie-otwierają-ę-usta-a-głosu-nie-słychać
Żal mi czasów niemego filmu. Co to była za radość widzieć, jak kobiecie otwierają się usta, a głosu nie słychać. -Charles Chaplin
Żal-mi-czasów-niemego-filmu-co-to-była-za-radość-widzieć-jak-kobiecie-otwierają-ę-usta-a-głosu-nie-słychać
Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową! -Antoni Słonimski
Świat-nie-jest-piłką-footballową-Świat-ę-podbija-głową-głową-głową
Za co to biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa? - Za to, że głowa, błądząc, rozum w tyłku chowa. -Jan Kochanowski
za-co-to-biją-w-tyłek-gdy-pobłądzi-głowa-za-to-że-głowa-błądząc-rozum-w-tyłku-chowa