Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta.


od-niepamiętnych-czasów-ludziom-z-otwartą-głową-starano-ę-zamykać-usta
horacy safrinodniepamiętnychczasówludziomotwartągłowąstaranosięzamykaćustaod niepamiętnychniepamiętnych czasówczasów ludziomludziom zz otwartąotwartą głowągłową staranostarano sięsię zamykaćzamykać ustaod niepamiętnych czasówniepamiętnych czasów ludziomczasów ludziom zludziom z otwartąz otwartą głowąotwartą głową staranogłową starano sięstarano się zamykaćsię zamykać ustaod niepamiętnych czasów ludziomniepamiętnych czasów ludziom zczasów ludziom z otwartąludziom z otwartą głowąz otwartą głową staranootwartą głową starano sięgłową starano się zamykaćstarano się zamykać ustaod niepamiętnych czasów ludziom zniepamiętnych czasów ludziom z otwartączasów ludziom z otwartą głowąludziom z otwartą głową staranoz otwartą głową starano sięotwartą głową starano się zamykaćgłową starano się zamykać usta

Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów.Żal mi czasów kina niemego. Co to była za radość widzieć jak kobiecie otwierają się usta a głosu nie słychać.Żal mi czasów niemego filmu. Co to była za radość widzieć, jak kobiecie otwierają się usta, a głosu nie słychać.Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową!Za co to biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa? - Za to, że głowa, błądząc, rozum w tyłku chowa.Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma? Styg­nie herbata w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go dla nich nie ma… Są tyl­ko Oni Je­go dłonie, Usta Oczy Jej... Za­pat­rze­ni w dzieła sztuki… I ta zimna, chłod­na herbata (jej uśmiech, pocałunek) w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go brak… Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma ? Bo chce­my zamykać…