Od pocałunków mężczyzny usta kobiety nie bledną, raczej odnawiają się jak księżyc.


od-pocałunków-mężczyzny-usta-kobiety-nie-bledną-raczej-odnawiają-ę-jak-księżyc
giovanni boccaccioodpocałunkówmężczyznyustakobietynieblednąraczejodnawiająsięjakksiężycod pocałunkówpocałunków mężczyznymężczyzny ustausta kobietykobiety nienie blednąraczej odnawiająodnawiają sięsię jakjak księżycod pocałunków mężczyznypocałunków mężczyzny ustamężczyzny usta kobietyusta kobiety niekobiety nie blednąraczej odnawiają sięodnawiają się jaksię jak księżycod pocałunków mężczyzny ustapocałunków mężczyzny usta kobietymężczyzny usta kobiety nieusta kobiety nie blednąraczej odnawiają się jakodnawiają się jak księżycod pocałunków mężczyzny usta kobietypocałunków mężczyzny usta kobiety niemężczyzny usta kobiety nie blednąraczej odnawiają się jak księżyc

Usta całowane nie tracą uroku, ale odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio
usta-całowane-nie-tracą-uroku-ale-odnawiają-ę-jak-księżyc
Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje. -Maryla Wolska
nic-tak-nie-wzrusza-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-zaczyna-a-nic-tak-nie-draż-mężczyzny-jak-łzy-kobiety-którą-kochać-przestaje
Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino
nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Nic tak nie przywiązuje mężczyzny do kobiety, jak to, co jej ofiarował. -William Somerset Maugham
nic-tak-nie-przywiązuje-mężczyzny-do-kobiety-jak-to-co-jej-ofiarował
Gdy w cichy wieczór, gdy w cichą noc zabłyśnie księżyc i gwiazdek moc, oczy me płaczą i serce się rwie, a usta szepczą: kocham Cię. -Anonim
gdy-w-cichy-wieczór-gdy-w-cichą-noc-zabłyśnie-księżyc-i-gwiazdek-moc-oczy-me-płaczą-i-serce-ę-rwie-a-usta-szepczą-kocham-cię