Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.


od-podatków-ucieka-za-granicę-co-najmniej-tylu-ludzi-ilu-ucieka-od-dyktatorów
james newmanodpodatkówuciekazagranicęconajmniejtyluludziiluoddyktatorówod podatkówpodatków uciekaucieka zaza granicęgranicę coco najmniejnajmniej tylutylu ludziilu uciekaucieka odod dyktatorówod podatków uciekapodatków ucieka zaucieka za granicęza granicę cogranicę co najmniejco najmniej tylunajmniej tylu ludziilu ucieka oducieka od dyktatorówod podatków ucieka zapodatków ucieka za granicęucieka za granicę coza granicę co najmniejgranicę co najmniej tyluco najmniej tylu ludziilu ucieka od dyktatorówod podatków ucieka za granicępodatków ucieka za granicę coucieka za granicę co najmniejza granicę co najmniej tylugranicę co najmniej tylu ludzi

Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.) -Wergiliusz
lecz-ucieka-tymczasem-ucieka-niepowrotnie-czas-sed-fugit-interea-fugit-irreparabile-tempus-łac
Ilu jest zbawicieli, tylu krzyżujących. -Anna Jokai
ilu-jest-zbawicieli-tylu-krzyżujących
Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi. -Anonim
kto-na-ludzi-patrzy-jak-na-stado-i-ucieka-przed-nim-co-ł-w-nogach-tego-ono-z-pewnośą-dopędzi-i-weźmie-na-rogi
Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. -Agnieszka Lisak
Życie-ludzkie-jest jak bieg-po okręgu-człowiek-uciekając-przed-­­nośą-chro­ ę-w ra­miona-ludzi-po czym-poz­nając-ich-obłudę
Potęga grupy w Marketingu Sieciowym tkwi w tym, że masz nie jednego sponsora, tylko tylu ilu członków posiada grupa. -Artur Czyż
potęga-grupy-w-marketingu-sieciowym-tkwi-w-tym-że-masz-nie-jednego-sponsora-tylko-tylu-ilu-członków-posiada-grupa
życie mi ucieka przecieka  -vona
życie-mi ucieka-przecieka