Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.


od-podatków-ucieka-za-granicę-co-najmniej-tylu-ludzi-ilu-ucieka-od-dyktatorów
james newmanodpodatkówuciekazagranicęconajmniejtyluludziiluoddyktatorówod podatkówpodatków uciekaucieka zaza granicęgranicę coco najmniejnajmniej tylutylu ludziilu uciekaucieka odod dyktatorówod podatków uciekapodatków ucieka zaucieka za granicęza granicę cogranicę co najmniejco najmniej tylunajmniej tylu ludziilu ucieka oducieka od dyktatorówod podatków ucieka zapodatków ucieka za granicęucieka za granicę coza granicę co najmniejgranicę co najmniej tyluco najmniej tylu ludziilu ucieka od dyktatorówod podatków ucieka za granicępodatków ucieka za granicę coucieka za granicę co najmniejza granicę co najmniej tylugranicę co najmniej tylu ludzi

Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.)Ilu jest zbawicieli, tylu krzyżujących.Kto na ludzi patrzy jak na stado i ucieka przed nim co sił w nogach, tego ono z pewnością dopędzi i weźmie na rogi.Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność.Potęga grupy w Marketingu Sieciowym tkwi w tym, że masz nie jednego sponsora, tylko tylu ilu członków posiada grupa.życie mi ucieka przecieka