Od rangi meczu nie zależy ranga kibica.


od-rangi-meczu-nie-zależy-ranga-kibica
aleksander kumorodrangimeczuniezależyrangakibicaod rangirangi meczumeczu nienie zależyzależy rangaranga kibicaod rangi meczurangi meczu niemeczu nie zależynie zależy rangazależy ranga kibicaod rangi meczu nierangi meczu nie zależymeczu nie zależy ranganie zależy ranga kibicaod rangi meczu nie zależyrangi meczu nie zależy rangameczu nie zależy ranga kibica

przychodzi piot­ruś do wróżki i py­ta o wy­nik meczu pol­ska - niem­cy. wróżka od­po­wiada : - po­lacy w tym meczu strzelą czte­ry bramki. za­dowo­lony piot­ruś odet­chnął, po czym wróżka po chwi­li do­dała : - bram­ki zdobędą - dwie klo­se i dwie podolski Niektórzy chcieliby draństwo podnieść do rangi zawodu.Pisarz, im mniejszy rangą, tym większym ceremoniałem otacza godziny swej twórczości.Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych.Ludzie, którzy mnie oglądają przypominają widzów na meczu tenisowym. Z tą tylko różnicą, że ich głowy nie poruszają się z lewa na prawo, lecz z dołu do góry.Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście.