Od słowa do słowa idzie człowiek czasem całe życie.


od-słowa-do-słowa-idzie-człowiek-czasem-całe-życie
stanisław jerzy lecodsłowadoidzieczłowiekczasemcałeżycieod słowasłowa dodo słowasłowa idzieidzie człowiekczłowiek czasemczasem całecałe życieod słowa dosłowa do słowado słowa idziesłowa idzie człowiekidzie człowiek czasemczłowiek czasem całeczasem całe życieod słowa do słowasłowa do słowa idziedo słowa idzie człowieksłowa idzie człowiek czasemidzie człowiek czasem całeczłowiek czasem całe życieod słowa do słowa idziesłowa do słowa idzie człowiekdo słowa idzie człowiek czasemsłowa idzie człowiek czasem całeidzie człowiek czasem całe życie

Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/  -Majka_Majdan
całe-życie-na coś-czekamy-słowa-przyjaciółki 
Niektóre słowa po pros­tu już ta­kie są. Sym­bo­lizują całe życie. -Paullina Simons
niektóre-słowa-po pros­-już-­kie-są-sym­bo­lizują-całe-życie
Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a
te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. -William Shakespeare
poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa
Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić