Od słowa do słowa idzie człowiek czasem całe życie.


od-słowa-do-słowa-idzie-człowiek-czasem-całe-życie
stanisław jerzy lecodsłowadoidzieczłowiekczasemcałeżycieod słowasłowa dodo słowasłowa idzieidzie człowiekczłowiek czasemczasem całecałe życieod słowa dosłowa do słowado słowa idziesłowa idzie człowiekidzie człowiek czasemczłowiek czasem całeczasem całe życieod słowa do słowasłowa do słowa idziedo słowa idzie człowieksłowa idzie człowiek czasemidzie człowiek czasem całeczłowiek czasem całe życieod słowa do słowa idziesłowa do słowa idzie człowiekdo słowa idzie człowiek czasemsłowa idzie człowiek czasem całeidzie człowiek czasem całe życie

Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/ Niektóre słowa po pros­tu już ta­kie są. Sym­bo­lizują całe życie.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...