Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać jak najwięcej.


od-siebie-trzeba-chcieć-żo-i-ludziom-dać-jak-najwięcej
stanisławodsiebietrzebachciećdużoludziomdaćjaknajwięcejod siebiesiebie trzebatrzeba chciećchcieć dużodużo ii ludziomludziom daćdać jakjak najwięcejod siebie trzebasiebie trzeba chciećtrzeba chcieć dużochcieć dużo idużo i ludziomi ludziom daćludziom dać jakdać jak najwięcejod siebie trzeba chciećsiebie trzeba chcieć dużotrzeba chcieć dużo ichcieć dużo i ludziomdużo i ludziom daći ludziom dać jakludziom dać jak najwięcejod siebie trzeba chcieć dużosiebie trzeba chcieć dużo itrzeba chcieć dużo i ludziomchcieć dużo i ludziom daćdużo i ludziom dać jaki ludziom dać jak najwięcej

Jak najwięcej wymagań od człowieka i jak najwięcej szacunku dla niego. -Antoni Makarenko
jak-najwięcej-wymagań-od-człowieka-i-jak-najwięcej-szacunku-dla-niego
Największa dana człowiekowi i osiągalna przez niego możliwość szczęścia kryje się w miłości do osoby, która jest zdolna dużo dać nam z siebie lub nas zrozumieć. -Zofia Gerlach
największa-dana-człowiekowi-i-osiągalna-przez-niego-możliwość-szczęścia-kryje-ę-w-miłoś-do-osoby-która-jest-zdolna-żo-dać-nam-z-siebie
Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie. -Anonim
nie-myśl-że-wiesz-wszystko-trzeba-naprawdę-żo-wiedzieć-żeby-zrozumieć-jak-ło-ę-wie