Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom.


od-wczesnej-młodoś-moim-najgorętszym-pragnieniem-było-zrozumienie-i-wyjaśnienie-wszystkiego-cokolwiek-podpadało-mojej-obserwacji-czyli
charles darwinodwczesnejmłodościmoimnajgorętszympragnieniembyłozrozumieniewyjaśnieniewszystkiegocokolwiekpodpadałomojejobserwacjiczylipodporządkowaniewszystkichfaktówogólnymprawomod wczesnejwczesnej młodościmłodości moimmoim najgorętszymnajgorętszym pragnieniempragnieniem byłobyło zrozumieniezrozumienie ii wyjaśnieniewyjaśnienie wszystkiegocokolwiek podpadałopodpadało mojejmojej obserwacjiczyli podporządkowaniepodporządkowanie wszystkichwszystkich faktówfaktów ogólnymogólnym prawomod wczesnej młodościwczesnej młodości moimmłodości moim najgorętszymmoim najgorętszym pragnieniemnajgorętszym pragnieniem byłopragnieniem było zrozumieniebyło zrozumienie izrozumienie i wyjaśnieniei wyjaśnienie wszystkiegocokolwiek podpadało mojejpodpadało mojej obserwacjiczyli podporządkowanie wszystkichpodporządkowanie wszystkich faktówwszystkich faktów ogólnymfaktów ogólnym prawom

Żadna beznadziejność nie jest tak smutna jak beznadziejność wczesnej młodości, kiedy w duszy są tylko pragnienia. -George Eliot
Żadna-beznadziejność-nie-jest-tak-smutna-jak-beznadziejność-wczesnej-młodoś-kiedy-w-duszy-są-tylko-pragnienia
Prawdziwe kobiece przyjaźnie zawierają się tylko we wczesnej młodości albo nawet w dzieciństwie. Potem to są tylko miłe, dobre znajomości. -Nadzieja Drucka
prawdziwe-kobiece-przyjaźnie-zawierają-ę-tylko-we-wczesnej-młodoś-albo-nawet-w-dzieciństwie-potem-to-są-tylko-miłe-dobre-znajomoś
Grzechów młodości mojej i nieświadomości moich racz nie pamiętać. -Biblia
grzechów-młodoś-mojej-i-nieświadomoś-moich-racz-nie-pamięć
Szczegół można zrozumieć jedynie na tle całości, a wyjaśnienie szczegółu z góry zakłada wyjaśnienie całości. -Friedrich Schleiermacher
szczegół-można-zrozumieć-jedynie-na-tle-całoś-a-wyjaśnienie-szczegółu-z-góry-zakłada-wyjaśnienie-całoś
Gdzieście, ach gdzieście uleciały / Wy, dni młodości mojej złote? - Przepalaj słowem serca ludzi. -Aleksander Puszkin
gdzieście-ach-gdzieście-uleciały-wy-dni-młodoś-mojej-złote-przepalaj-słowem-serca-ludzi