Od wieków pojawiają się ludzie, których zadanie polega na tym, aby widzieć i ukazywać nam to, czego nie dostrzegamy w sposób naturalny. Ludźmi tymi są artyści.


od-wieków-pojawiają-ę-ludzie-których-zadanie-polega-na-tym-aby-widzieć-i-ukazywać-nam-to-czego-nie-dostrzegamy-w-sposób-naturalny-ludźmi-tymi
henri bergsonodwiekówpojawiająsięludziektórychzadaniepoleganatymabywidziećukazywaćnamtoczegoniedostrzegamysposóbnaturalnyludźmitymiartyściod wiekówwieków pojawiająpojawiają sięsię ludziektórych zadaniezadanie polegapolega nana tymaby widziećwidzieć ii ukazywaćukazywać namczego nienie dostrzegamydostrzegamy ww sposóbsposób naturalnyludźmi tymitymi sąsą artyściod wieków pojawiająwieków pojawiają siępojawiają się ludziektórych zadanie polegazadanie polega napolega na tymaby widzieć iwidzieć i ukazywaći ukazywać namczego nie dostrzegamynie dostrzegamy wdostrzegamy w sposóbw sposób naturalnyludźmi tymi sątymi są artyści

To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Odkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie pomyślał nikt.Rozwód polega na tym, że żona przestaje przyszywać nam guziki, których już nie przyszywała.Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że Ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których Ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody.Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami.Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.