Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej.


oddajmy-siebie-w-całoś-nie-jako-równowartość-ale-po-prostu-dlatego-że-nie-mamy-nic-więcej
augustyn z hipponyoddajmysiebiecałościniejakorównowartośćalepoprostudlategożemamynicwięcejoddajmy siebiesiebie ww całościcałości nienie jakojako równowartośćale popo prostuprostu dlategoże nienie mamymamy nicnic więcejoddajmy siebie wsiebie w całościw całości niecałości nie jakonie jako równowartośćale po prostupo prostu dlategoże nie mamynie mamy nicmamy nic więcejoddajmy siebie w całościsiebie w całości niew całości nie jakocałości nie jako równowartośćale po prostu dlategoże nie mamy nicnie mamy nic więcejoddajmy siebie w całości niesiebie w całości nie jakow całości nie jako równowartośćże nie mamy nic więcej

Od­dajmy siebie w całości nie ja­ko równo­war­tość, ale po pros­tu dla­tego, że nie ma­my nic więcej. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
od­dajmy-siebie-w całoś-nie ja­ko-równo­war­tość-ale-po pros­-dla­tego-że nie ­my-nic-więcej
Kobieta nieukształcona cierpi nie dlatego, że nie posiada wiedzy, ale dlatego, że nie może więcej mówić. -Aleksander Świętochowski
kobieta-nieukształcona-cierpi-nie-dlatego-że-nie-posiada-wiedzy-ale-dlatego-że-nie-może-więcej-mówić
Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie