Ode mnie do­wiesz się co to życie. Od niego, co po­win­naś zro­bić ze swoim.


ode-mnie-do­wiesz ę-co to życie-od niego-co po­win­naś-zro­bić-ze swoim
fisherodemniedo­wiesz sięco to życieod niegoco po­win­naśzro­bićze swoimode mniemnie do­wiesz siędo­wiesz się co to życieco po­win­naś zro­bićzro­bić ze swoimode mnie do­wiesz sięmnie do­wiesz się co to życieco po­win­naś zro­bić ze swoimode mnie do­wiesz się co to życie

Boże, daj mi siłę, abym mógł zro­bić wszys­tko, cze­go ode mnie żądasz. A po­tem żądaj ode mnie, cze­go chcesz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
boże-daj-mi łę-abym-mógł-zro­bić-wszys­tko-cze­go-ode-mnie-żądasz-a po­tem-żądaj-ode-mnie-cze­go-chcesz
Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić