Odejdź i znajdź sobie kogoś, kto cię tanio pochowa, a połowę kosztów biorę na siebie.


odejdź-i-znajdź-sobie-kogoś-kto-ę-tanio-pochowa-a-połowę-kosztów-biorę-na-siebie
klapka jerome jeromeodejdźznajdźsobiekogośktociętaniopochowapołowękosztówbioręnasiebieodejdź ii znajdźznajdź sobiesobie kogośkto cięcię taniotanio pochowapołowę kosztówkosztów biorębiorę nana siebieodejdź i znajdźi znajdź sobieznajdź sobie kogośkto cię taniocię tanio pochowaa połowę kosztówpołowę kosztów biorękosztów biorę nabiorę na siebieodejdź i znajdź sobiei znajdź sobie kogośkto cię tanio pochowaa połowę kosztów biorępołowę kosztów biorę nakosztów biorę na siebieodejdź i znajdź sobie kogośa połowę kosztów biorę napołowę kosztów biorę na siebie

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedłCzłowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa.Małżeństwo - oryginalna próba zmniejszenia kosztów o połowę, poprzez ich podwojenie.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.Odejdź więc łagodnie. Łagodnym bowiem jest i ten, kto cię zwalnia.