Odmiany głupoty pysznią się swą mądrością.


odmiany-głupoty-pysznią-ę-swą-mądrośą
anna jokaiodmianygłupotypyszniąsięswąmądrościąodmiany głupotygłupoty pyszniąpysznią sięsię swąswą mądrościąodmiany głupoty pyszniągłupoty pysznią siępysznią się swąsię swą mądrościąodmiany głupoty pysznią sięgłupoty pysznią się swąpysznią się swą mądrościąodmiany głupoty pysznią się swągłupoty pysznią się swą mądrością

Gdy ob­serwu­je się, jak nasze cza­sy pysznią się od­kry­ciem sek­su, można się dzi­wić, że ludzkość nie wy­marła przed wiekami.Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.Nikt nie zdołał rozstrzygnąć, co bardziej popycha kobietę do niewierności: niemożność odmiany czy swoboda, jaką by jej zostawiono w tej mierze.Jeżeli ktoś nie pot­ra­fi po­godzić się z cudzą mądrością, to znaczy, że jest pogodzony z własną głupotą.Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.Mądrością dziecka jest ufność.