Odnajdziesz swoją drogę, jeśli nie będziesz wpatrywał się za siebie.


odnajdziesz-swoją-drogę-śli-nie-będziesz-wpatrywał-ę-za-siebie
michel quoistodnajdzieszswojądrogęjeśliniebędzieszwpatrywałsięzasiebieodnajdziesz swojąswoją drogęjeśli nienie będzieszbędziesz wpatrywałwpatrywał sięsię zaza siebieodnajdziesz swoją drogęjeśli nie będziesznie będziesz wpatrywałbędziesz wpatrywał sięwpatrywał się zasię za siebiejeśli nie będziesz wpatrywałnie będziesz wpatrywał siębędziesz wpatrywał się zawpatrywał się za siebiejeśli nie będziesz wpatrywał sięnie będziesz wpatrywał się zabędziesz wpatrywał się za siebie

Odnajdziesz swoją drogę w
odnajdziesz-swoją-drogę-w-księdze-są-w-niej-zebrane-słowa-boga-by-prowadzić-ludzi-i-żywić-ich-w-drodze
Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane
możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą
Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię. -Herbert McCabe
jeśli-nie-będziesz-miłował-nie-będziesz-żył-śli-naprawdę-i-konsekwentnie-ukochasz-zabiją-ę
Jeśli kochasz, czas zaw­sze odnajdziesz. -Jan Twardowski
jeśli-kochasz-czas-zaw­sze-odnajdziesz
Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać -Les Brown
zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać