Odnajdziesz swoją drogę, jeśli nie będziesz wpatrywał się za siebie.


odnajdziesz-swoją-drogę-śli-nie-będziesz-wpatrywał-ę-za-siebie
michel quoistodnajdzieszswojądrogęjeśliniebędzieszwpatrywałsięzasiebieodnajdziesz swojąswoją drogęjeśli nienie będzieszbędziesz wpatrywałwpatrywał sięsię zaza siebieodnajdziesz swoją drogęjeśli nie będziesznie będziesz wpatrywałbędziesz wpatrywał sięwpatrywał się zasię za siebiejeśli nie będziesz wpatrywałnie będziesz wpatrywał siębędziesz wpatrywał się zawpatrywał się za siebiejeśli nie będziesz wpatrywał sięnie będziesz wpatrywał się zabędziesz wpatrywał się za siebie

Odnajdziesz swoją drogę w Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Jeśli kochasz, czas zaw­sze odnajdziesz.Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać