Odnajdziesz swoją drogę w


odnajdziesz-swoją-drogę-w-księdze-są-w-niej-zebrane-słowa-boga-by-prowadzić-ludzi-i-żywić-ich-w-drodze
michel quoistodnajdzieszswojądrogęksiędzeniejzebranesłowabogabyprowadzićludziżywićichdrodzeodnajdziesz swojąswoją drogędrogę ww niejniej zebranezebrane słowasłowa bogaby prowadzićprowadzić ludziludzi ii żywićżywić ichich ww drodzeodnajdziesz swoją drogęswoją drogę wsą w niejw niej zebraneniej zebrane słowazebrane słowa bogaby prowadzić ludziprowadzić ludzi iludzi i żywići żywić ichżywić ich wich w drodzeodnajdziesz swoją drogę wsą w niej zebranew niej zebrane słowaniej zebrane słowa bogaby prowadzić ludzi iprowadzić ludzi i żywićludzi i żywić ichi żywić ich wżywić ich w drodzesą w niej zebrane słowaw niej zebrane słowa bogaby prowadzić ludzi i żywićprowadzić ludzi i żywić ichludzi i żywić ich wi żywić ich w drodze

Odnajdziesz swoją drogę, jeśli nie będziesz wpatrywał się za siebie.Owszem, można sobie wybierać drogę, ale nie ludzi, których się na niej spotyka.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Reputacja wielu ludzi przeszłaby na drugą stronę ulicy, gdyby spotkała ich na swej drodze.Szczególne - o ile sil­niej uderzają ludzi słowa niż fakty! Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.