Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą.


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
augustyn z hipponyodnaleźćstałośćodczuwanychsprzecznościachotojestcelwalkisamymsobąodnaleźć stałośćstałość ww odczuwanychodczuwanych sprzecznościachsprzecznościachotooto jestjest celcel walkiwalki zz samymsamym sobąodnaleźć stałość wstałość w odczuwanychw odczuwanych sprzecznościachodczuwanych sprzecznościachoto jestoto jest celjest cel walkicel walki zwalki z samymz samym sobąodnaleźć stałość w odczuwanychstałość w odczuwanych sprzecznościachw odczuwanych sprzecznościachoto jest celoto jest cel walkijest cel walki zcel walki z samymwalki z samym sobąodnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościachstałość w odczuwanych sprzecznościachoto jest cel walkioto jest cel walki zjest cel walki z samymcel walki z samym sobą

Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą.Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym.Objawiać sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki.