Odnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć że ja i śmierć to jedno.


odnaleźć-swoją-przyjaźń-zrozumieć-że-ja-i-śmierć-to-jedno
anonimodnaleźćswojąprzyjaźńzrozumiećżejaśmierćtojednoodnaleźć swojąswoją przyjaźńprzyjaźń zrozumiećzrozumieć żeże jaja ii śmierćodnaleźć swoją przyjaźńswoją przyjaźń zrozumiećprzyjaźń zrozumieć żezrozumieć że jaże ja ija i śmierćśmierć to jednoodnaleźć swoją przyjaźń zrozumiećswoją przyjaźń zrozumieć żeprzyjaźń zrozumieć że jazrozumieć że ja iże ja i śmierći śmierć to jednoodnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć żeswoją przyjaźń zrozumieć że japrzyjaźń zrozumieć że ja izrozumieć że ja i śmierćja i śmierć to jedno

Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia.Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem.Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką.Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle.Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają.