Odnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć że ja i śmierć to jedno.


odnaleźć-swoją-przyjaźń-zrozumieć-że-ja-i-śmierć-to-jedno
anonimodnaleźćswojąprzyjaźńzrozumiećżejaśmierćtojednoodnaleźć swojąswoją przyjaźńprzyjaźń zrozumiećzrozumieć żeże jaja ii śmierćodnaleźć swoją przyjaźńswoją przyjaźń zrozumiećprzyjaźń zrozumieć żezrozumieć że jaże ja ija i śmierćśmierć to jednoodnaleźć swoją przyjaźń zrozumiećswoją przyjaźń zrozumieć żeprzyjaźń zrozumieć że jazrozumieć że ja iże ja i śmierći śmierć to jednoodnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć żeswoją przyjaźń zrozumieć że japrzyjaźń zrozumieć że ja izrozumieć że ja i śmierćja i śmierć to jedno

Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. -Roger Brat
zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia
Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem. -Joseph Bedier
kochankowie-nie-mogą-żyć-jedno-bez-drugiego-w-rozłączeniu-nie-jest-to-życie-ani-śmierć-ale-życie-i-śmierć-razem
Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką. -Paulo Coelho
ten-kto-żyje-swoją-własną-legendą-wie-to-wszystko-co-wiedzieć-powinien-i-tylko-jedno-może-unicestwić-jego-marzenie-strach-przed-porażką
Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają. -Franz Kafka
zrozumieć-szczęście-to-jakby-zrozumieć-że-grunt-na-którym-stoisz-nie-może-być-szerszy-od-dwóch-stóp-które-go-pokrywają