Odpowiedzialność jest probierzem wolności.


odpowiedzialność-jest-probierzem-wolnoś
anonimodpowiedzialnośćjestprobierzemwolnościodpowiedzialność jestjest probierzemprobierzem wolnościodpowiedzialność jest probierzemjest probierzem wolnościodpowiedzialność jest probierzem wolności

Nie ma wolności dla wrogów wolności.Odpowiedzialność jest wygodna, spoczywa chętnie na takich, co są nietykalni.po­pełniamy błędy ... naj­ważniej­sze jest wziąć na siebie odpowiedzialność... nie obar­czając innych...Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru.Miłość to odpowiedzialność Ja za Ty.Odpowiedzialność to uroda mężczyzny.