Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości.


odrobina-dobroci-od-człowieka-do-człowieka-jest-lepsza-ż-miłość-do-całej-ludzkoś
richard dehmelodrobinadobrociodczłowiekadojestlepszaniżmiłośćcałejludzkościodrobina dobrocidobroci odod człowiekaczłowieka dodo człowiekaczłowieka jestjest lepszalepsza niżniż miłośćmiłość dodo całejcałej ludzkościodrobina dobroci oddobroci od człowiekaod człowieka doczłowieka do człowiekado człowieka jestczłowieka jest lepszajest lepsza niżlepsza niż miłośćniż miłość domiłość do całejdo całej ludzkościodrobina dobroci od człowiekadobroci od człowieka dood człowieka do człowiekaczłowieka do człowieka jestdo człowieka jest lepszaczłowieka jest lepsza niżjest lepsza niż miłośćlepsza niż miłość doniż miłość do całejmiłość do całej ludzkościodrobina dobroci od człowieka dodobroci od człowieka do człowiekaod człowieka do człowieka jestczłowieka do człowieka jest lepszado człowieka jest lepsza niżczłowieka jest lepsza niż miłośćjest lepsza niż miłość dolepsza niż miłość do całejniż miłość do całej ludzkości

Trochę dobroci dla człowieka znaczy więcej niż cała miłość do ludzkości.A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.Miłość jest ważna jako przeniesienie całej naszej aktywności życiowej z siebie na drugiego człowieka, jako przesunięcie centrum naszego życia osobistego.Miłość całej ludzkości łączy się doskonale z nienawiścią do bardzo wielu osób.0 ileż łatwiej opisać nicponia, i łobuza niż porządnego człowieka. W literaturze porządny człowiek rzadko wygląda na człowieka z krwi i kości, tak jakby życie porządnego człowieka było pozbawione treści.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.