Odrobina mniej obcości wobec kogoś to jest miłość.


odrobina-mniej-obcoś-wobec-kogoś-to-jest-miłość
stefan napierskiodrobinamniejobcościwobeckogośtojestmiłośćodrobina mniejmniej obcościobcości wobecwobec kogośjest miłośćodrobina mniej obcościmniej obcości wobecobcości wobec kogośkogoś to jestodrobina mniej obcości wobecmniej obcości wobec kogośwobec kogoś to jestkogoś to jest miłośćodrobina mniej obcości wobec kogośobcości wobec kogoś to jestwobec kogoś to jest miłość

Jakże wzbogaca kobietę odrobina miłości w połączeniu z dobrym towarzystwem! Jak odrobina miłości i konwersacji upiększa kobietę!Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości.Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze, co na nas nałożono - to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.Pierwszym i najważniejszym zadaniem człowieka wobec talentów, jakie otrzymuje, jest otworzyć na nie swe ręce i przyjąć je dobrym sercem, a więc z radością i wdzięcznością wobec Dawcy.