Odurza zmysły za­kaza­ny owoc lśni na pokuszenie 


odurza-zmysły-za­kaza­ny-owoc-lś-na-pokuszenie 
to_tylko_łzyodurzazmysłyza­kaza­nyowoclśninapokuszenie odurza zmysłyzmysły za­kaza­nyza­kaza­ny owocowoc lśnilśni nana pokuszenie odurza zmysły za­kaza­nyzmysły za­kaza­ny owocza­kaza­ny owoc lśniowoc lśni nalśni na pokuszenie odurza zmysły za­kaza­ny owoczmysły za­kaza­ny owoc lśniza­kaza­ny owoc lśni naowoc lśni na pokuszenie odurza zmysły za­kaza­ny owoc lśnizmysły za­kaza­ny owoc lśni naza­kaza­ny owoc lśni na pokuszenie 

Każą nam żyć... Każą nam walczyć... Każą nam być niesmiertelni. My chce­my śnić... My chce­my marzyć... ...umierać ideom wierni.Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny.Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.Pełny ok­ruch lśni ...Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą.