Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.


odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
stefan napierskiodważniejmyślisięciemnościmyśleniejesterotyczneodważniej myślimyśli sięw ciemnościmyślenie jestjest erotyczneodważniej myśli sięmyśli się wsię w ciemnościmyślenie jest erotyczneodważniej myśli się wmyśli się w ciemnościodważniej myśli się w ciemności

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli.Znacznie odważniej można powiedzieć, jeśli się nie ma dzieci.Igraszka to pojęcie erotyczne - każda gra jest zabawą w miłość.Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie.