Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.


odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
stefan napierskiodważniejmyślisięciemnościmyśleniejesterotyczneodważniej myślimyśli sięw ciemnościmyślenie jestjest erotyczneodważniej myśli sięmyśli się wsię w ciemnościmyślenie jest erotyczneodważniej myśli się wmyśli się w ciemnościodważniej myśli się w ciemności

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. -Montesquieu
ludzie-którzy-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-myśli-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi-do
Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. -Anatol France
myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
Igraszka to pojęcie erotyczne - każda gra jest zabawą w miłość. -Stefan Napierski
igraszka-to-pojęcie-erotyczne-każda-gra-jest-zabawą-w-miłość
Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie. -Zbigniew Waydyk
szlachectwo-erotyczne-zobowiązuje-nawet-gdy-ę-rogi-w-herbie