Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza.


odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
theodor fontaneodwagajestdobraleczwytrwałośćlepszaodwaga jestjest dobralecz wytrwałośćwytrwałość lepszaodwaga jest dobralecz wytrwałość lepsza

Każda metoda przegrania życia jest dobra - tylko nierozsądny optymizm każe uznawać naszą za lepszą.Bojkot to dobra rzecz. Strajk jeszcze lepsza.Od­wa­ga jest dob­ra, lecz wyt­rwałość lepsza.Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą.Nie to jest ważne, aby krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi.