Odwaga jest to brak wyobraźni.


odwaga-jest-to-brak-wyobraź
rudyard kiplingodwagajesttobrakwyobraźniodwaga jestbrak wyobraźnijest to brakodwaga jest to brakjest to brak wyobraźniodwaga jest to brak wyobraźni

Brak wyobraźni predysponuje do zbrodni.Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachuCnota nie jest niczym lepszym od grzechu, jeżeli jej brak tchnienia czegoś więcej: inteligencji, wyobraźni, boja wiem czego?Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą.Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Mała odwaga walczy z przeciwnymi zamiarami, wielka odwaga walczy z faktami dokonanymi, z którymi większość ludzi się godzi.