Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.


odwaga-jest-to-wiedza-o-tym-czego-ę-bać-trzeba-a-czego-nie
platonodwagajesttowiedzatymczegosiębaćtrzebanieodwaga jestwiedza oo tymczego sięsię baćbać trzebaczego niejest to wiedzawiedza o tymczego się baćsię bać trzebaa czego nieodwaga jest to wiedzajest to wiedza oczego się bać trzebaodwaga jest to wiedza ojest to wiedza o tym

Czego się bać? Trzeba pracować!Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimyKluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąLudzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać.