Odwaga to pierwsza z ludzkich cech, jest bowiem gwarancją wszystkich innych.


odwaga-to-pierwsza-z-ludzkich-cech-jest-bowiem-gwarancją-wszystkich-innych
winston churchillodwagatopierwszaludzkichcechjestbowiemgwarancjąwszystkichinnychpierwsza zz ludzkichludzkich cechjest bowiembowiem gwarancjągwarancją wszystkichwszystkich innychodwaga to pierwszapierwsza z ludzkichz ludzkich cechjest bowiem gwarancjąbowiem gwarancją wszystkichgwarancją wszystkich innychodwaga to pierwsza zpierwsza z ludzkich cechjest bowiem gwarancją wszystkichbowiem gwarancją wszystkich innychodwaga to pierwsza z ludzkichjest bowiem gwarancją wszystkich innych

Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą. -Soren Aabye Kierkegaard
trzeba-być-uczciwym-i-nie-podawać-swego-braku-odwagi-za-pokorę-jest-to-bowiem-przeciwnie-pycha-a-odwaga-wiary-jest-jedynie-pokorną-odwagą
Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. -Plutarch
z-wszystkich-ludzkich-rzeczy-tylko-wiedza-jest-nieśmiertelna
Ze wszystkich ludzkich ułomności najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku. -Carlo Goldoni
ze-wszystkich-ludzkich-ułomnoś-najsmutniejszy-jest-brak-zdrowego-rozsądku
Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Karol Darwin
wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Charles Darwin
wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech