Odwaga to pierwsza z ludzkich cech, jest bowiem gwarancją wszystkich innych.


odwaga-to-pierwsza-z-ludzkich-cech-jest-bowiem-gwarancją-wszystkich-innych
winston churchillodwagatopierwszaludzkichcechjestbowiemgwarancjąwszystkichinnychpierwsza zz ludzkichludzkich cechjest bowiembowiem gwarancjągwarancją wszystkichwszystkich innychodwaga to pierwszapierwsza z ludzkichz ludzkich cechjest bowiem gwarancjąbowiem gwarancją wszystkichgwarancją wszystkich innychodwaga to pierwsza zpierwsza z ludzkich cechjest bowiem gwarancją wszystkichbowiem gwarancją wszystkich innychodwaga to pierwsza z ludzkichjest bowiem gwarancją wszystkich innych

Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna.Ze wszystkich ludzkich ułomności najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku.Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.