Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi.


odzywaj-ę-tylko-wtedy-gdy-wiesz-o-co-chodzi
sokratesodzywajsiętylkowtedygdywieszcochodziodzywaj sięsię tylkotylko wtedygdy wieszo coco chodziodzywaj się tylkosię tylko wtedyo co chodziodzywaj się tylko wtedy

Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortuJestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą.