Og­ra­niczo­ny umysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nych ambicjach.


og­ra­niczo­ny-umysł-wyżywa ę-w nieog­ra­niczo­nych-ambicjach
jerzy drobnikog­ra­niczo­nyumysłwyżywa sięw nieog­ra­niczo­nychambicjachog­ra­niczo­ny umysłumysł wyżywa sięwyżywa się w nieog­ra­niczo­nychw nieog­ra­niczo­nych ambicjachog­ra­niczo­ny umysł wyżywa sięumysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nychwyżywa się w nieog­ra­niczo­nych ambicjachog­ra­niczo­ny umysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nychumysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nych ambicjachog­ra­niczo­ny umysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nych ambicjach

Przy­pad­ko­wość jest nieog­ra­niczo­na; obej­mu­je także prawidłowość. -Hugo Dionizy Steinhaus
przy­pad­ko­wość-jest nieog­ra­niczo­na-obej­mu­-także-prawidłowość
By­wa, że wiara w niemożli­we wo­jow­niczo sta­wia na ''baczność'' życiowe cele. Cris 27.06.2016r. -Cris
by­wa-że wiara-w niemożli­we-wo­jow­niczo-sta­wia-na ''baczność''-życiowe-cele-cris-27062016r
dob­rze że człowiek wy­korzys­tu­je małą je­go część przez to by­wa - tyl­ko og­ra­niczo­nym idiotą  -wdech
dob­rze-że człowiek-wy­korzys­­-łą-­go-część-przez-to by­wa- tyl­ko-og­ra­niczo­nym-idiotą