Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania.


ogół-ludzi-zdradza-nienasyconą-ciekawość-wszystkiego-z-wyjątkiem-tego-co-warte-jest-poznania
oscar wilideogółludzizdradzanienasyconąciekawośćwszystkiegowyjątkiemtegocowartejestpoznaniaogół ludziludzi zdradzazdradza nienasyconąnienasyconą ciekawośćciekawość wszystkiegoz wyjątkiemwyjątkiem tegoco wartewarte jestjest poznaniaogół ludzi zdradzaludzi zdradza nienasyconązdradza nienasyconą ciekawośćnienasyconą ciekawość wszystkiegoz wyjątkiem tegoco warte jestwarte jest poznaniaogół ludzi zdradza nienasyconąludzi zdradza nienasyconą ciekawośćzdradza nienasyconą ciekawość wszystkiegoco warte jest poznaniaogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawośćludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego

Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.Miłości kobiet - o! poznania warte. Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę. Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy. I żalu życie nie odda rozdarte.Choroba jest na ogół początkiem tego równania, którego wynikiem jest śmierć.Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.