Ogień i woda Che­miczny oksymoron Łączą się w Parę Żywioły dwa w jed­no - Odys, styczeń 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/18/haiku-zywioly-dwa-w-jedno/ 


ogień-i woda-che­miczny-oksymoron-Łączą ę-w parę-Żywioły-dwa-w jed­no- odys-styczeń-2015
odys syn laertesaogieńi wodache­micznyoksymoronŁączą sięw paręywiołydwaw jed­no odysstyczeń2015httpsodyssynlaertesawordpresscom20150118haikuzywiolydwawjedno ogień i wodai woda che­micznyche­miczny oksymoronoksymoron Łączą si꣹czą się w paręw parę ŻywiołyŻywioły dwadwa w jed­nostyczeń 2015ogień i woda che­micznyi woda che­miczny oksymoronche­miczny oksymoron Łączą sięoksymoron Łączą się w par꣹czą się w parę Żywioływ parę Żywioły dwaŻywioły dwa w jed­no

„podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/  -Odys syn Laertesa
podwójnym-krokiem-w-­niec-serc-zaklę-nasza-corrida-odys-lu­ty-2015-httpsodyssynlaertesawordpresscom20150223paso-doble-serca 
spośród dróg życia choć ser­ce masz po lewej wy­bieraj prawą Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/ktora-droge-wybrac/  -Odys syn Laertesa
spośród-dróg-życia-choć-ser­-masz-po lewej-wy­bieraj-prawą-odys-lu­ty-2015-httpsodyssynlaertesawordpresscom20150220ktora-droge-wybrac