Ogień i woda Che­miczny oksymoron Łączą się w Parę Żywioły dwa w jed­no - Odys, styczeń 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/18/haiku-zywioly-dwa-w-jedno/ 


ogień-i woda-che­miczny-oksymoron-Łączą ę-w parę-Żywioły-dwa-w jed­no- odys-styczeń-2015
odys syn laertesaogieńi wodache­micznyoksymoronŁączą sięw paręywiołydwaw jed­no odysstyczeń2015httpsodyssynlaertesawordpresscom20150118haikuzywiolydwawjedno ogień i wodai woda che­micznyche­miczny oksymoronoksymoron Łączą si꣹czą się w paręw parę ŻywiołyŻywioły dwadwa w jed­nostyczeń 2015ogień i woda che­micznyi woda che­miczny oksymoronche­miczny oksymoron Łączą sięoksymoron Łączą się w par꣹czą się w parę Żywioływ parę Żywioły dwaŻywioły dwa w jed­no

nieme zapatrzenie sza­rych oczu w czer­wień ust głodem ka­pie łza Ocu­lus - Odys, sier­pień 2015 (do ob­ra­zu Woj­cie­cha Siud­ma­ka śle­po wpatrzona w ser­ce Bazyliszka ciężko zapłaczesz zim­ny­mi łzami cicha jak Gej­sza (s)padasz „Ko­bieta Ikar” Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/ „podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/ Krwa­wi zaklęta w łzy krop­li bursztynie Pa­mięć o Tobie Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/mieczyslaw-jastrun-dom-nad-morzem/ spośród dróg życia choć ser­ce masz po lewej wy­bieraj prawą Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/ktora-droge-wybrac/ nawiedzona drżysz ale nie z zimna za każdym razem kiedy przychodzę Cię egzorcyzmować z te­go co masz pod skórą gęsią głód Odys, lu­ty 2015 (do gra­fiki Cris­ti­ny Otero) https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/11/egzorcyzmowany-glod/