ogień piekielny tra­wi wszys­tko prócz siebie mroźne spojrzenie 


ogień-piekielny-tra­wi-wszys­tko-prócz-siebie-mroźne-spojrzenie 
cykamogieńpiekielnytra­wiwszys­tkopróczsiebiemroźnespojrzenie ogień piekielnypiekielny tra­witra­wi wszys­tkowszys­tko próczprócz siebiesiebie mroźnemroźne spojrzenie ogień piekielny tra­wipiekielny tra­wi wszys­tkotra­wi wszys­tko próczwszys­tko prócz siebieprócz siebie mroźnesiebie mroźne spojrzenie ogień piekielny tra­wi wszys­tkopiekielny tra­wi wszys­tko prócztra­wi wszys­tko prócz siebiewszys­tko prócz siebie mroźneprócz siebie mroźne spojrzenie ogień piekielny tra­wi wszys­tko próczpiekielny tra­wi wszys­tko prócz siebietra­wi wszys­tko prócz siebie mroźnewszys­tko prócz siebie mroźne spojrzenie 

Wszys­tko przed na­mi, prócz te­go co już było. -Kapitan
wszys­tko-przed-na­mi-prócz-te­go-co już-było
Na początku była chuć. Nic prócz niej, a wszys­tko w niej. -Stanisław Przybyszewski
na początku-była-chuć-nic prócz-niej-a wszys­tko-w niej
wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ??  -badtomek
wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
Jed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci sens . -zezulec
jed­na-wiado­mość-i wszys­tko-tra­-sens